At yourrr service!

Bezoek ons bedrijf
Terug naar overzicht

Publieke inspraak over het plan-MER bij het planologisch attest (PA) voor de uitbreiding van het bedrijf Barias bvba

 

Het bedrijf Barias bvba (Veldbosstraat 2, 8800 Roeselare) doet een aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest voor een herstructurering, optimalisatie en uitbreiding van het bedrijf.

 

Om de mogelijke effecten van dat planologisch attest op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 18 december 2019 tot en met 16 januari 2020 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis of stadhuis van Roeselare en Staden, bij Barias bvba en bij  het Team Mer in Brussel. Tot en met 16 januari 2020 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e‑mailadres.

 

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

 

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER bij PA voor de uitbreiding van het bedrijf Barias bvba

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies, waarbij o.a. bezoekersstatistieken gemeten worden.
Meer info