Home for the tastiest brands

We handle all types of products including refrigerated and deep-frozen food products. We do this both manually and fully automatically and offer a high-end service in cold storage, handling and total support. 

Discover Barias here
Jolly Iglo

At yourrr service!

Visit our company

A virtual tour at Barias?

 "We want every customer to feel at home. That's why we go as far as you want in your story. As far as your ambition, growth or potential goes. That's why this key is for you!" 

CEO Chris Mullie

Have a look
Corporate Social Responsible
Het project Barias 2020, investeert in jouw toekomst samen met Vlaanderen en Europa. Dit via een bijdrage vanuit Vlaanderen VCF van 48.000 euro en een bijdrage vanuit de Europese Unie, het Europees Sociaal Fonds ESF van 32.000 euro.
Via dit project Barias 2020 willen we een duurzaam personeelsbeleid uitbouwen als derde pijler in onze strategie (naast de financiële en facilitaire pijler) om onze omzet tegen 2020 verder te laten groeien. Die groei vraagt meer werknemers en nieuwe functies. Daarvoor is structuur en formalisering noodzakelijk. Het resultaat moet zijn dat de werknemers fluitend naar het werk (blijven) komen en naar huis gaan. We willen werknemers die zichzelf ontwikkelen en groeien, die promotie (willen) maken en trouw zijn. Dat is goed voor de werknemers, onze klanten maar ook goed voor ons bedrijf omdat we enkel op die manier onze groeiambities kunnen waarmaken. Dit past in onze visie dat een duurzaam loopbaanbeleid de match moet maken tussen de individuele en bedrijfsambities. Meer info kan je bekomen bij chris.mullie@barias.be.
More info

This website uses cookies, one of the purposes of which is to calculate visitor statistics.
More info